Ze smutkiem i żalem
informujemy, że
22 czerwca 2015r.
odszedł do Domu Ojca
jan-malisz

Proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Chronowie

Dziękując za posługę kapłańską, okazane dobro i wsparcie, wkład w wychowanie dzieci i młodzieży oraz wiele innych inicjatyw społecznych

Wdzięczni mieszkańcy Chronowa 

Wprowadzenie ciała śp. Księdza Jana do kościoła parafialnego w Chronowie
w środę, 24 czerwca 2015r. o godz. 18.00.

Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Chronowie
w czwartek, 25 czerwca 2015r. o godz. 14.00.