W niedzielę 9 sierpnia 2015 r. świętowaliśmy dziesięć lat istnienia Ludowego Klubu Sportowego „Gryf” Chronów. Uroczystości zainaugurowano uroczystą mszą św. w kościele parafialnym w Chronowie, w intencji zawodników i działaczy klubu. W słowach skierowanych do zgromadzanych gości i mieszkańców, ksiądz Rafał Król podkreślił, że dbanie zdrowie fizyczne stanowi integralną część rozwoju duchowego, co można sparafrazować słowami znanej łacińskiej maksymy „Mens Sana In Corpore Sano” – „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Później na stadionie sportowym przywitano przybyłych gości wśród których, znaleźli się m.in.: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys Członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego Rafał Rutka, Komendant Powiatowy Policji w Bochni mł. insp. Dariusz Dymura, Komendant Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu asp. sztab. Mariusz Mardosz, Burmistrz Nowego Wiśnicza Małgorzata Więckowska, oraz przedstawiciele Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Wiesław Biernat i Jan Krupa. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na niebagatelną rolę, jaką odgrywa klub sportowy w kształtowaniu świadomości młodego pokolenia związanej z prowadzeniem zdrowego stylu życia. Nie zabrakło też podziękowań pod adresem Prezesa LKS „Gryf” Tadeusza Kozioł. Zarówno zawodnikom, jak i działaczom życzono dalszych sukcesów i rozwoju klubu. Po zakończonych przemówieniach nie zabrakło sportowych, jak i artystycznych wrażeń, wśród Zespołów wokalnych na scenie zaprezentowali się m.in.: Zespół folklorystyczny Jakubkowianie z Łososiny Dolnej, zespół „Fantazja z Gnojnika, oraz dzieci ze Świetlicy Wiejskiej w Połomiu Dużym. Czynny udział w pikniku, wzięli strażacy z KP PSP w Bochni prezentując, sprzęt używany podczas wyjazdów. Dla dzieci zorganizowano liczne konkursy i zabawy, których forma zakładała też aktywny udział ich rodziców i opiekunów. Biesiadę do późnych godzin nocnych umilał zespół „Martini”.

oprac. Grzegorz Gicala

Źródło: http://nowywisnicz.pl