W dniu 22 czerwca 2015r. w godzinach porannych zmarł śp. ks. kan. Jan Malisz – wieloletni proboszcz parafii w Chronowie. Odszedł do wieczności w wieku 67 lat w 43 roku posługi kapłańskiej. Na swojej ostatniej parafii pracował 21 lat. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano jako dwudniowe. 24 czerwca ciało zmarłego śp. ks. Jana Malisza wystawione zostało w górnym kościele pw. Miłosierdzia Bożego. Przy trumnie wartę honorową z druhów wystawił komendant miejscowej jednostki OSP w Chronowie. W uroczystości wzięło udział kilkunastu księży z dekanatu pod przewodnictwem księdza infułata i dziekana. Pod koniec Mszy Św. przed trumną podziękowania zmarłemu proboszczowi składali: delegacja dzieci szkolnych,  mieszkańcy wsi: Henryk Zygmunt – Prezes OSP w Chronowie, Józef Zygmunt – Prezes Towarzystwa Miłośników Chronowa „Gryfici”. Po uroczystej Mszy Św. rozpoczęły się indywidualne modlitwy i czuwania. Kilku księży z dekanatu zasiadło do konfesjonałów umożliwiając wiernym skorzystanie ze spowiedzi.

W drugim dniu uroczystości pogrzebowych 25 czerwca 2015r. około godziny 13.00 po modlitwach trumna z ciałem zmarłego proboszcza spoczęła na barkach druhów  OSP a uformowany kondukt pogrzebowy ruszył do parafialnego zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego. Za krzyżem i chorągwią podążali przedstawiciele przysiółków z wieńcami, poczty sztandarowe licznych jednostek OSP i organizacji społecznych. W kondukcie byli obecni liczni duchowni, rodzina, przedstawiciele samorządu wsi, gminy, powiatu i wielka rzesza wiernych. Mszę Św. koncelebrował ks. Bp. Władysław Bobowski z ks. prałatem Zbigniewem Krasem i ks. Janem Nowakowskim.

Na mszy obecni byli licznie zgromadzeni księża dekanatu i diecezji tarnowskiej oraz koledzy ze święceń kapłańskich roku 1972. Podziękowania za służbę kapłańską zmarłego ks. Proboszcza popłynęły z ust ks. Bp. Władysława Bobowskiego oraz ks. Dziekana Zbigniewa Krasa. Za wieloletnią pracę i posługę, księdzu proboszczowi dziękował Sołtys wsi Chronów – Tadeusz Kozioł oraz jego poprzednik Ludwik Liszka. Od rodziny podziękowania przekazała siostra zakonna, jednocześnie ciotka zmarłego proboszcza. Ilością przybyłych kapłanów oraz wiernych pozytywnie zaskoczony był ks. Bp. Władysław Bobowski bowiem tak wielkiej liczby kapłanów i wiernych na ziemi Chronowskiej jeszcze nie było. Wieloletni proboszcz ks. kanonik Jan Malisz zgodnie ze swoją ostatnią wolą został pochowany na pobliskim cmentarzu parafialnym.

Sołtys wsi, Rada Parafialna oraz zaangażowani  w przygotowanie uroczystości mieszkańcy dziękują za tak liczne przybycie kapłanów i wiernych.

Spoczywaj w pokoju na tej piastowskiej Gryfitów ziemi.

My do Ciebie przyjdziemy.

Ludwik Liszka

fot. Michał Irzykowski